Adım Adım İhracat Faktoringi | Tfc Trade Finance
TR - EN - DE

Adım Adım İhracat Faktoringi

Adım Adım İhracat Faktoringi

f1
f2
f3
f4
f5

1-İHRACAT FACTORİNGİ

1. Adım: Kredi Finans / TFC temsilcilerinin, firmanızın gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla sizlerle görüşmeleri ve grubun sunabileceği olanaklar hakkında bilgilendirilmeniz.

2. Adım: Müşterinizin (ithalatçı) limit başvuru formunun sizin tarafınızdan Kredi Finans / TFC’ye iletilmesi.

3. Adım: Limit başvuru formunun teslim alınması üzerine, TFC alıcınız ( ithalatçınız) için size sigorta
teminatı sağlar.

4. Adım: Sigorta şirketinin onayının ardından, alıcıların onaylanmış limit bildirimlerinin alınması.

5. Adım: Kredi Finans ile Factoring sözleşmesinin imzalanması.

6. Adım: Onaylanmış olan ithalatçınıza tastik imzası için bildirim mektubu gönderilmesi.
Bu bildirimde, Factoring anlaşması yaptığınız belirtilerek, ithalatçınıza, ödeme talimatlarınız ve TFC’nin banka hesap numarası verilecektir. Buna ek olarak, firmanızca ithalatçıdan bir yetkili imza örneği listesi istenecektir.

7. Adım: Yukarıda bahsi geçen belgelerin alınması ve işlemlerin tamamlanmasını takiben, aşağıda belirtilen belgeler firmanızca grubumuza verilecektir:

• Teklif mektubu: Bu mektupta, fatura tutarı, ithalatçının (alıcı) adı ve hesap numarası,fatura ve vade tarihleri ile sizin banka ve hesap numarası bilgileriniz yazılır.

• Fatura: Anlaşmazlıkların önünü kesmek amacıyla faturada, TFC’nin banka hesap bilgilerini içeren bir bildirimde yer almalı ve bu bildirimin altında firmanızın kaşesi ve yetkili imzaları bulunmalıdır.

• Gümrük çıkış beyannamesi.

• Konşimento ya da diğer uluslararası taşıma belgeleri.

• Alıcı kabulü: Alıcı kabulü, malların istenilen kalite ve miktarda olduğunu, faturanın ithalatçı (alıcı)
tarafından kabul edildiğini belirten ve önemli bir nitelik taşıyan belgedir. Alıcı kabulünün alınamadığı bazı durumlarda, yetkili gözetim ve denetim firmalarından temin edilecek olan denetim belgeleri kabul edilebilir.

• Eğer, alıcı kabulünde(buyer acceptance) yer alan imzalar, yukarıda 6. adımda belirtilen bildirimde ve ekinde yer alan imzalardan farklı ise, bu imzaların yetkili olduklarına ilişkin imza örneği listesi.

8. Adım: Yukarıda belirtilen bütün belgelerin alınmasını takiben, factoring ücreti düşüldükten sonra para transferine ilişkin prosedür dahilinde en geç 48 saat içinde fatura bedelinin %80’ine kadar firmanıza peşin ödeme yapılır.

9. Adım: Fatura bedelinin tamamı ithalatçı tarafından ödendiğinde, ödeme süresine kadar
hesaplanacak olan faizi düştükten sonra fatura bedelinin kalan % 20’si firmanıza ödenir.

Fatura vadesinde ödeme yapılmaması durumunda TFC ithalatçıya ihtarnameler gönderir. Eğer buna rağmen tahsilat yapılamazsa, TFC sizi bilgilendirmek suretiyle dosyayı sigorta şirketine iletir.

 
web tasarım google seo