İhracat Faktoringi Nedir ? | Tfc Trade Finance
TR - EN - DE

İhracat Faktoringi Nedir ?

İhracat Faktoringi Nedir ?

İHRACAT FACTORİNGİ

İhracat factoringi, ihracatçının fatura tutarı üzerinden ödeyeceği belli bir ücret karşılığında, ihracat faturalarından doğan alacaklarını factoring şirketine sattığı ve fatura örneklerini factoring şirketine verdiği bir finansal hizmettir. Bu hizmetin sonucunda, ihracatçı faturalarının ödenmesi için 30 – 90 gün beklemekten kurtulmaktadır. Başka bir deyişle, ihracat factoringi ihracatçının nakit akışını hızlandırmasına yardım eder.

Factoring şirketi bütün kredi kontrol, tahsilat ve satış muhasebesi işlemlerinin sorumluluğunu üstlenir. Genel olarak, ihracat factoringinin iki türü bulunmaktadır:

Gayrı Kabil-i Rücu Factoring ( Geri Dönülemez)

Gayrı Kabil-i Rücu ( geri dönülemez ) factoring ile, iflas ve ödememe riski tamamen factoring şirketine transfer edilmektedir. Eğer ithalatçı iflas eder ya da herhangi bir nedenle faturayı ödemezse, factoring şirketi ihracatçıya Kredi Sigorta Şirketinin garantisindeki muaccel olan ödeme için dönmez.

Kabil-i Rücu Factoring (Geri Dönülebilir )

İthalatçının faturayı ödememesi durumunda factoring şirketi tahsilat için ihracatçıya döner. Ödeme aczi ve borçların vadesinde ödenmeme riski ihracat şirketinindir.

 
web tasarım google seo