Neden TFC Europe | Tfc Trade Finance
TR - EN - DE

Neden Tfc

Neden TFC Europe

1. TFC’nin rücu edilemez İhracat Factoring uygulaması ile ya da Ticaret Finansman kolaylığı ile tahsil
edilemeyen alacak ve tahsilat sorunları ortadan kaldırılır.

2. Rücu edilemez factoring uygulamasıyla, ihracatçının bankalarla olan limit sorunları TFC açısından
problem teşkil etmemektedir. TFC, ithalatçının kredibilitesini değerlendirerek, her bir ithalatçı için
kredi limitleri tesis eder. Risk ve kredibilite kontrol işlemleri ihracatçıdan, ithalatçıya yani alıcıya kaydırılır.
Bunun sonucu olarak TFC, alıcıların riskini dünyanın en büyük kredi sigortası kuruluşlarından olan Atradius
Kreditversicherung AG (www.atradius.com ) ile sigortalamaktadır.

3. İhracatçılar TFC’nin rücu edilemez uygulamasıyla, ödenmeyen faturalar sonucunda ortaya çıkacak olan
uluslararası hukuki ve idari harc ve masraflardan kurtulur.

4. İhracatçı firmanın yöneticileri, kar getirmeyen kontrol ve satış muhasebesi işlemleri yerine, üretim ve
satış üzerinde yoğunlaşma imkanı kazanırlar.

5. Azalan muhasebe işlemleri nedeniyle ihracatçı firma,personelden tasarruf edebilir.

6. Mevsimsel satışlardan ve faturaların yabancı alıcılar tarafından ödenmesinin beklenmesinden
kaynaklanan düzensiz nakit akışı, ihracat factoringi ile düzenlenebilir.

7. Uzun ödeme vadelerinin neden olabileceği kur riski, fatura bedelinin büyük ölçüde peşin tahsil edilmesi
nedeniyle ortadan kaldırılabilir.

 
web tasarım google seo